Millaisia ihmiset ovat ja miten heistä tuli sellaisia, kun nyt ovat?

Miksi ihmiset käyttäytyvät tietyllä tavalla?

Miten persoonallisuutta sitä pintaa, voidaan luotettavasti mitata?

Miten persoonallisuus liittyy muihin elämän alueisiin, kuten työhön, parisuhteeseen ja terveyteen?

Miten persoonista löytyy stressille suojaavat tai altistavat tekijät?

Meillä kaikilla on identiteetti, joka koostuu karkeasti kolmesta tasosta.

  1. Taso on se pysyvä perusta yksilöstä: – taipumukset, piirteet, temperamentti
  2. Taso kertoo tavoitteistamme ja strategioista. -motiivit, henkilökohtaiset tavoitteet, stressinkäsittelykeinot
  3. Taso on meidän tarinamutoinen osio, joka on helppo mieltää kysymyksin, miten minusta tuli tallainen? Mikä on minun tarinani, elämäntarinat ja miten ihminen tulkitsee elämäänsä.

Persoonaa ja soveltuvuutta eri tiimeihin tai tehtäviin tutkitaan mm näin.

  1. Taso on se pysyvä kivijalka, joka ei juuri muutu ja kertoo kykymme oppia ja kehittyä.
  2. Ominaisuuksia, jotka ovat sidoksissa aikaan tai paikkaan tai kulloiseenkin rooliin
  3. Kokonainen tarina, miten missä ja milloin mitenkin toimin.

Nämä ovat hyvin yleispätevästi tähän määritelty ja jos olet itse arvioitavana, käytä tilaisuutta hyväksesi tiedustellen asiantuntijalta, mikä on pysyvää, miten voin kehittyä itse tai kyseistä tehtävää varten. Mielettömän mielenkiintoisia tuloksia, kun haluaa kehittyä ja tuntea itsensä paremmin.

Miksi näitä testejä tehdään. Huom. niintä on lukuisia. Suhtaudu avoimesti ja leikkisästäkin.

Esimerkiksi Meillä on henkilöt A ja B valittavana tehtävään.

A tyyppi on tunteiden, motivaatio ja toiminnan yhdistelmä. Toisinaan ehkä jopa kärsimätön, vihamielinen, kilpailuhenkinen siinä missä huomion ja arvostuksen hakuinenkin. Terveydellisesti hänelle on eduksi työ, joka on saavutus suuntautunut. He voivat olla jopa työholisteja, joilla on ylikorostunut tarve menestyä.

B tyyppi Rutiininomainen, jolla työtahti ja haasteet tulisi olla kohtuullisia.

Löydämme haasteen ja yhtälön näin, vaikka päällisin puolin molemmat henkilöt ovat varsin miellyttäviä.

A – A Erittäin yhteensopiva ja suorastaan räiskyvä ehkä vähän virheitä voi tulla ja ylilyöntejä

B – A Eivät sovi yhteen. On vaarana B jarrutta ja A tukehtuu, uupuu helposti tässä yhdistelmässä.

A – B Eivät sovi yhteen. Vaarana B tukehtuu A; n menoon, lamaantuu, A väsyy B;n toimintaan ja uupuu, konfliktivaara

B – B Erittäin yhteensopiva, tasaisesti toisiaan sparraten rutiininomaisia, ehkä tehtäväkeskeisiä.

Erittäin lyhyt tiivistelmä miksi henkilöarviointeja tehdään arvioitaville. Mutta rekrytoiville pitäisi aiheesta mielelläni luennon. Suomessa rekrytoidaan valavasti mututuntumalla. Usein haetaan sitä huippu tyyppiä, joka tuo jotain järisyttävää mukanaan. Viimekädessä otetaan se tuttu ja turvallinen ja määritellyt tavoitteet jäävät saavuttavatta. Totta vai tarua? Totta, näin kertovat useat tutkimukset. Monessa muussa maassa lähtökohtaisesti kaikki arvioidaan puhtaasti työhön sitoutumisen ja soveltumisen sekä ennakoitavien koulutustarpeiden vuosi koska elämme varsin muuttuvassa työmaailmassa, jossa työtehtävät globalisoituvat ja pirstaloituvat. Mitä paremmin tunnet itsesi, uskallan luvata parisuhteesikin loistaa paremmin, kun tunnet ensin itsesi, sitten vasta puolisosi. (ja näitä voi vaikka naureskellen tehdä erilaisia ilmaisversioita, joilla edes jonkin asteinen Validiteetti ja reliabiliteetti) Kurkkaa vaikka näitä:

16 personalities, luontaiset tapamme käyttäytyä

Kun haluaa itse kehittyä, on hyvä näitäkin aspekteja tarkastella. Aidosti ja oikeasti, kyllä näissä on perää ja auttavat ymmärtämään itseään ja toisiaan. Vuorovaikutustaidot kohenevat ja elämä helpottuu.

Vuorovaikutustaitovalmennukseni alkavat usein kohtaamalla sekä kurkkimalla siihen omaan peiliin ja tapoihin toimia ja regoida eri tilanteissa. Varsin pintaa siis vielä. 

Näistä valmennuksista voit lukea lisää alta olvista kahdesta linkistä ja kolmannesta löytyy yhteystietoni, voidaksesi ottaa minuun yhteyttä josko minusta teidän Coachina olisi apua teille tuottavuuteen, hyvinvointiin ja psykologiseen turvallisuuteen työssänne.

Motivaatiovalmennukset

 

Business ja Work Life coaching valmennukset

Yhteystietoni

Kuullaan ja kiitos kun luit! 

Birgitta

Privacy Preference Center