Motivaatio

Motivaatiovalmennus RMP Motivaatio valmennusta käytetään kaikkialla missä halutaan panostaa yksilölliseen ja tiimien hyvinvointiin ja tuottavuuteen.

Miten näitä tulisi johtaa, yksilöitä ja tiimejä, sekä yksilöitä tiimeissä. Motivaatiovalmennuksen kautta lisätään ratkaisukeskeistä ja tuottavaa vuorovaikutusta tiimin sisälle ja sidosryhmiin, sekä parannetaan työhyvinvointia ja työssä viihtyvyyttä omien oivalluksien kautta.

Yksilöllisen johtamisen tukena Reiss Motivaatioprofiili (RMP) on ainoa tieteellisesti hyväksytty, sekä tehokas työkalu kysely, joka pohjautuu sisäisen motivaation yksilölliseen tunnistamiseen. Sen perustana on tieteellinen tutkimus, jonka mukaan meitä kaikkia motivoi 16 perustarvetta eli motiivia, mutta eri vahvuuksin. Kun nämä motivaatiotekijät tunnistetaan ja ymmärretään, voidaan kehittää ja johtaa montaa ihmistä samaan aikaan, mutta yksilöllisesti ja tuloksekkaasti.

Hyödyt:

Esihenkilölle lisäarvoa ja tuottavuutta lisäävä sisäisten drivereiden tunnistaminen. Helpottaa esihenkilötyöskentelyä, yksilöllistä johtamista. Kasvattaa työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta. Parantaa olemassa olevia vuorovaikutustaitoja, lisää asiakas ja sidosryhmä ymmärrystä. Antaa vastauksen yksilölliseen ja tiimin mahdolliseen alisuoriutumiseen sekä antaa oivalluksia, kuinka saavuttaa tuloksellinen balanssi tiukoissakin tilanteissa. Steven Reiss eli RMP motivaatioprofiilia käytetään mm. motivaation ja arvojen kautta tapahtuvassa johtamisessa, tiimityöskentelyssä, rekrytoinnissa, organisaatiomuutoksissa, työhyvinvoinnin ja työkulttuurin rakentamisessa, sekä yksilöllisessä ohjaamisessa ja valmentamisessa – Kaikkialla missä halutaan panostaa hyvinvointiin, merkitykselliseen tekemiseen sekä hyviin tuloksiin.

Poikkeuksetta, pitkäänkin yhdessä toimineet tiimin jäsenet löytävät toisistaan uusia puolia, mikä lisää keskinäistä ymmärrystä ja parantaa työn tuottavuutta.

Yksilöllisesti kysely tuottaa matkan yksilön sisimpäään ja auttaa tunnistamaan itsensä eri tilanteissa ja luo uskoa omaan potentiaaliin sekä lisää vuorovaikutustaitoja, kun ymmärrämme myös toisten arvo- ja motivaatiopohjaisia käyttäytymismalleja. Vastaaminen kyselyyn tapahtuu verkon yli, sähköpostitse linkin kautta 128 väittämän itsearvioon, jonka tekemiseen kuluu noin 15–30 minuuttia. Sen jälkeen käymme henkilökohtaisen palautekeskustelun tai sovitamme valmennukseen.  Kukin saa myös kattavan sähköisen raportin henkilökohtaisista tuloksistaan. Ryhmävalmennukset ja kyselyt

  • Steven Reiss motivation eli RMP kyselyt 299€ /hlö – sisältäen yksilöille 1-2h coachaavan purkukeskustelun.
  • RMP tiimi valmennukset  – Pyydä tarjous.
  • Henkilökohtaiset laajat tulokset kyselyistä sähköisesti sekä pääsyn järjestelmään, josta tuloksia voi itse hallinnoida.
  • Tulokset ovat läpi elämän melko muuttumattomia.
  • Ryhmäkoot max 12 -15 hlö. Tiimikohtainen rakenne. Suositus.
  • Suuremmat ryhmäkoot – pyydä tarjous!
  • Hintoihin lisätään ALV ja mahdolliset matkakulut, muu kuin Helsinki, Espoo ja Vantaa.

Privacy Preference Center