Coaching

Coaching on ratkaisukeskeinen ohjausmuoto, jossa valmentaja auttaa valmennettavaa saavuttamaan tavoitteensa. Sitä voidaan käyttää työelämässä ja organisaatioissa (Business Coaching, Inhouse Coaching) sekä yksityiselämässä  (Life / yksilö Coaching, Ura Coaching ).

Business Coaching on ratkaisukeskeinen ohjausmuoto, ajatuksia ja toimintaa kehittävä myönteinen vuorovaikutussuhde. Se sopii organisaatioille, joissa halutaan luoda itseohjautuvaa ratkaisukeskeistä ja positiivista yrityskulttuuria.

Coaching sekä Inhouse Coaching toimii myös työnohjauksena In House Coaching metodeilla.

Coaching auttaa selkeyttämään ja kirkastamaan ajattelua ja tavoitteita sekä löytämään strategioita niiden saavuttamiseksi. Coaching vahvistaa voimavaroja, jolloin haluttuun lopputulokseen pääseminen helpottuu.

Valmennus on aina asiakaslähtöistä. Valmentaja ei neuvo, vaan auttaa valmennettavaa oivaltamaan olennaisen erilaisten kysymysten ja harjoitusten avulla. Valmennuksen myötä sisäinen yksilön johtajuus lisääntyy, omat vaikutusmahdollisuudet kirkastuvat ja kyky saavuttaa haluamansa lisääntyy. Lopputuloksena on kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva, tuottelias tiimi tai henkilö, joka nauttii työ-, elämästään.

Valmennuksessa hyödynnetään kognitiivista käyttäytymistiedettä, ratkaisukeskeisyyttä, NLP tekniikoita, urheiluvalmennusta sekä positiivista psykologiaa.

Haluatko esihenkilöiden oppivan coaching taitoja? Ota yhteyttä tai varaa suoraan aika etusivulta tapaamiseen – Business ”Coaching on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on inspiroida asiakasta hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaalinsa ja ylittämään se”

Valmennus sopii ihmisille, organisaatioille ja ryhmille, jotka haluavat kehittyä ja ottaa vastuuta elämästään, oppia tuntemaan itsensä paremmin ja päästä elämässään tai työssään eteenpäin. Sertifioitu LCAF Coach® Business Coach®, ratkaisukeskeinen valmentaja, työyhteisövalmentaja, RMP motivaatio Coach® ja RMP tiimi motivaatio Coach®:ina toimin International Coaching Federationin sääntöjen ja arvojen mukaisesti. Jokainen kohtaaminen sitoo ja edellyttää vaitiolovelvollisuutta. Kirjallisia muistiinpanoja ei tehdä, joten tietoturvasi on taattu.

Privacy Preference Center