Tunnista hyvinvointisi taustatekijät – itsenäinen arviointi

Tunnista hyvinvointisi taustatekijät!
Varaa 20 min rauhallista aikaa itsellesi. Ota käteen kynä ja paperia. Pääset seuraavaksi sukeltamaan oman hyvinvointisi alkulähteille, eli yksilöllisten perustarpeiden ja motiivien merkityksellisyyden, virkeyden ja energisyyden kokemuksia tuottavaan maailmaan.

Steven Reissin motivaatioteorian mukaisesti ihmisen kokonaisvaltainen onnellisuus ja hyvinvointi syntyy siitä, kun omat tarpeet ja motiivit ovat tasapainossa. Eli kun ihminen pystyy tyydyttämään riittävässä määrin omia tarpeitaan, motiivejaan ja arvojaan ja elämään niiden mukaista elämää – niin työssä kuin vapaa-ajalla. Motiivit tuottavat merkityksellisyyden kokemuksia ja suuntaavat omaa tekemistä itselle tärkeiden asioiden pariin. Jos tämä jatkuvasti estyy, seurauksena voi olla tyytymättömyyttä, ahdistusta ja levottomuutta, jolla on valtavia merkityksiä ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Arvioi alta Reissin 16 motivaatiotekijän pohjalta itsellesi pohdintatehtävä ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:
– Mitkä ovat itselleni tärkeitä perustarpeita ja motiiveja (joko matalia tai korkeita)?
– Miten ne näkyvät käytännössä?
– Kuinka hyvin tärkeät motiivit ovat tasapainossa omassa elämässä? Mitä voit jättää tekemättä ja mitä lisätä, jotta tilanne paranee?

Jos saat energiaa yksinolosta (matala sosiaalisten kontaktien tarve), raivaa kalenterista tilaa omalle ajalle, omille projekteille ja rauhallisille työskentelysopille. Jos nautit kilpailemisesta (korkea voittamisen tarve), luo itsellesi riittävän haastava tavoitemittaristo ja pyri parantamaan omaa suoritustasi edellisestä tai hakeudu esimerkiksi kilpailulliseen harrastukseen. Jos virtaistut heikompiosaisten auttamisesta ja maailman parannuksesta (korkea idealismin tarve), lähde mukaan vapaaehtoistoimintaan tai esimerkiksi kuukausilahjoittajaksi sinulle sopivaan kohteeseen.
Löydät tehtävän pohjalta vähintään yhden ehkä kolmen kärjen, uuden omaa hyvinvointiasi lisäävän asian ja keinon, jolla voit toteuttaa sitä helposti omassa arjessa.

Motivaation täyteistä syksyä! Terkuin Motivaatiotalon väki ja motivaatio valmentajasi Birgitta

Näytä vähemmän

Privacy Preference Center