Tunnistanko stressin yksilötasolla, organisaatiossa tai tiimeissä? Tiivis tarkistuslista.

Stressin ja uupumisen oireet näkyvät selvästi organisaatiossa ja toiminnassa. Olen aiemmin kirjoittanut, että näihin elementteihin voisi puuttua ajoissa, huomioida ajoissa. Toki stressi ja tilanteet kuuluvat työhön ja stressi on myös positiivista terveessä organisaatiossa.

Mutta ohessa tutkittua tietoa, joita hyvä pohtia aika ajoin, niin itsenäisesti kuin tiimitasolla.

Tunnistanko oireet? 

Affektiiviset, eli tunne – elämän oireet.

YKSILÖTASOLLA:

Jännittyneisyys, ahdistuneisuus, ärtyneisyys, masentuneisuus, vihantunne.

RYHMÄTASOLLA:

Yliherkkyys, ärtyneisyys ihmissuhteissa

ORGANISAATIOTASOLLA:

Työtyytymättömyys

Tunnistatko oireita?

Kognitiiviset, eli tiedon käsittelyyn liittyvät oireet

YKSILÖTASOLLA:

avuttomuus, vaikeudet päätöksen teossa, keskittymis- ja muistivaikeudet

RYHMÄTASOLLA:

Vihamielisyys ja epäluuloisuus

ORGANISAATIOTASOLLA:

Kyynisyys työtä kohtaan, epäluottamus johtoa kohtaan

Entä näitä fyysisiä oireita?

YKSILÖTASOLLA:

Vastustuskyvyn heikkeneminen, päänsärky, vatsavaivat, sydänoireet, unettomuus

Havaitsetko tiimissä?

YKSILÖTASOLLA:

innostumattomuus, tylsistymien, aloitekyvyn puute

RYHMÄTASOLLA:

Välinpitämättömyys sekä ihmisiä ja asioita kohtaan

ORGANISAATIOTASOLLA:

Työmotivaation ja moraalin heikkeneminen

Onko muutoksia käyttäytymisessä?

YKSILÖTASOLLA:

Yliaktiivisuus, impulsiivisuus, päihteet, syömishäiriöt

RYHMÄTASOLLA:

Sosiaalinen eristäytyminen, vihamielisyys

ORGANISAATIOTASOLLA:

Työn suoritusten ja työn tuottavuuden heikkeneminen. Poissaolojen ja työpaikanvaihtohalujen lisääntyminen.

Kun näitä katselee, ei ole yhdentekevää liiketoiminnan kannalta, kuinka organisaation yksilöt voivat.

Mitä menetelmiä voisit kehittää? Voisiko jokin näistä olla?

 • Työtehtäviin ja työmenetelmiin liittyvät tukitoimet
 • Työympäristöön kohdistuvat toimenpiteet
 • Sosiaalisen tuen muodot, sosiaalisten taitojen kuten vuorovaikutustaitojen kehittäminen
 • Työyhteisön kehittämien, kuten pelisäännöt, ajanhallinta, you name it?
 • Mitä työyhteisö toivoisi?

Heikentynyt pätevyyden tunne on riski työkyvylle ja sen vuoksi lisää eläkehakuisuutta myöhäisemmällä iällä. Pitkälti viimeisten tutkimusten mukaan eläkkeelle siirtyminen ”koska ei enää jaksa” on pitkälti uskomus. Toki tehtäviä tulisi huomioida kuten muutenkin yksilön kyvykkyyttä ja potentiaalia vastaavaksi. Monet pysyvät paremmassa kunnossa ikääntyessään, kun on mielekästä tekemistä. 

Tyky toiminnan keskeisiä kohteita ovat työn ja työympäristön kehittäminen, työyhteisön ja työorganisaation toimivuuden parantaminen sekä työntekijän terveyden ja ammatillisen osaamisen kehittäminen.

Mitkä sitten voivat heikentää työkykyä?

 • Työkyvyn perusta on terveys
 • Osaaminen
 • Arvot – motivaatiotekijät
 • Huono johtaminen
 • Työn ulkopuoliset tekijät
 • Alla muutamia linkkejä, Flow vaikutus, stressin merkkejä, jotka ovat usein piilossa sekä yksiselitteinen työkyvyn ennuste, testi.

Ajatuksia muualla

IL terveysartikkeli

Työelämä tieto sanoo näin

Privacy Preference Center