Yksilölliset motivaatiotekijät, tunnistatko omasi? Tiimisi? Organisaatiosi?

Meillä kaikilla on omat motivaatiotekijänsä, tunnistatko omasi?

 • Sisä – ja ulkosyntyinen motivaatio
 • Toiset ovat erittäin oma aloitteisia ja toiset ovat kyvyttömiä oma-aloitteesuuteen

Maslowin mukaan tarpeita voisi nimetä seuraavasti:

 • Psykologiset tarpeet
 • Turvallisuuden tunne
 • Sosiaalinen verkosto
 • Itsetunto
 • Itsensä toteuttaminen, joka erittäin tärkeää työssä, useimmille

Työmotivaatiota Maslow mainitsee mm seuraavia seikkoja:

 • Halu vaikuttaa, osallistua päätöksentekoon
 • Halu tietää enemmän, oppia
 • Vapauden ja riippumattomuuden tunne, itsenäisyys
 • Status, sosiaalinen asema, hyvinvointi ja huomio
 • Ihmissuhteet
 • Kilpailuhalu
 • Tunnollisuus, korkea työmoraali
 • Uskollisuus, lojaali työnantajalle
 • fyysiset ominaisuudet työssä, työn fyysisyys
 • Kauneus
 • Perhekeskeisyys
 • Järjestelmällisyys, siisteys
 • Ruoka

Mielenkiintoisia otoksia, ja kaikki ei tietenkään taas osu kaikille.

Herzbeg vastaa puolestaan työn motivaatio tekijöiksi:

 • Työn merkityksellisyys
 • Työn mielekkyys
 • Vastuu työstä
 • Tunnustus työstä

Selkeät säännöt ja tavoitteet, työyhteisön taidot ja persoonat soveltuvat hyvin toimimaan yhdessä.

Jokaisen tulee uskoa omiin kykyihinsä, saada positiivista palautetta siinä määrin kuin henkilö sitä haluaa tai tarvitsee.

Jos työntekijöiltä odotetaan minimi, he tekevät vain minimin, mutta on yksilöitä, jotka kärsivät tästä tiimissä.

Palkkiot pitää nähdä houkuttelevina ja näiden tulisi vastata yksilön arvoja.

Locken päämääräteorian mukaan tavoitteet pitää olla vaikeita / haastavia ja selkeästi määriteltyjä.

Liian vaikeat tavoitteet saavat aikaan negatiivisen vaikutuksen.

Johtajan tehtävä tässäkin on auttaa, tukea, antaa keinot ja tunnistaa yksilöiden sitoutuminen päämääriin.

Johtajan tehtävä on luoda tarve, asettaa haasteelliset tavoitteet, seurata, auttaa, antaa palaute, kehittää ja kaikki luoden samalla turvallinen ilmapiiri.

No miten tämä kaikki olisi ratkaistavissa?

RMP Steven Reiss on haastanut aikanaan kaikki teoriat ja tehnyt laajan empiirisen tutkimuksen, josta syntyi RMP teoria jonka mukaan ihmisen arvoja säätelevät 16 eri motivaatiotekijää, kullakin eri tavoin. Tämä tutkimus tuottaa jokaiselle yksilöllisen vastauksen, jolle ei ole vielä syntynyt kilpailijaa tieteellisellä tutkimuksella.

Miten on, kurkitaanko näitä lisää? Vai jatkatko matkaa mutu tuntumalla vai laitetaanko faktoja pöytään, tutustutaan näihin arvoihin, motivaatiotekijöihin ja siihen miten näiden kanssa voi säädellä itseään, omaa jaksamista. Kehittää vuorovaikutustaitoja itsensä ymmärtämisen kautta ja ymmärtää siten toisia. Esihenkilöille ja johdolle mitä arvokkainta tietoa esihenkilötyöskentelyyn.

Rakas lukija, jos haluat tämän itse tehdä, sekin järjestyy, ole vain yhteydessä. Yksilöille miltei poikkeuksetta tuotan tämän etänä, ja puran kanssasi niin syvällisesti ettei siinä jää kysyttävää ja voit aina palata, jos jokin askarruttaa. Saat paljon tietoa siitä miten säädellä itseäsi, voimavarojasi sekä kehittää vuorovaikutustaitojasi.

http://www.birgittan.fi/motivaatiovalmennus/

Privacy Preference Center