Tunnistatko tiimityön salaisuudet ja voiman?

Tiimityö, sehän on ihan mahtavaa yhteisöllisyyttä, mutta on niitäkin ihmisiä, jotka kokevat sen epämiellyttävänä.

Onkin tärkeää ottaa huomioon tiimejä muodostaessa tiimin sisältö. Tutkimukset kertovat yli kuuden henkilön tiimit ovat kohtuu hallitsemattomia ja varsin yleisiä tämän päivän työ organisaatiossa. Tämä tuo johtamiseen haasteensa ja siksi tiimien rakentaminen ja tavoitteiden asettamiset sekä prosessit ovat johtajalle erittäin tärkeä toimenpide, seurantaa ja toteutumista unohtamatta.

 1. Tiimin tehtävät. Tiimi ilman selkeitä tehtäviä, aiheuttaa jopa katastrofin
 2. Tiimillä on oltava vapaus ja vastuu
 3. Vääränlaiset tiiminjäsenet aiheuttavat tiimin tehottomuuden
 4. Selkeä struktuuri jos organisaatio on täynnä yksittäisiä, erillisiä työtehtäviä
 5. Vaara on, että itse tiimityö laiminlyödään ja näin kehitystä ei synny
 6. Tiimillä tulee olla vetäjä, muttei diktaattoria
 7. Tiimien konfliktien tulee olla vältettävissä tai hallittuja

Tiimien koostamisessa ja vaatimuksissa kannattaa ottaa huomioon seuraavia seikkoja:

 • Ikä, kulttuuri ja taustatekijät
 • persoonat ja kyvykkyys
 • yhteistyö kyky
 • sosiaaliset taidot
 • avoimuus, tunnollisuus, sovinnollisuus ovat hyveitä
 • aktiivinen kuuntelemisen taito
 • kommunikaatiotaidot – vuorovaikutus ja viestintätaidot
 • ymmärtävät toisiaan ja tuntevat toisensa

              Hyvin muodostetulla, korkean tason tiimillä on parempi päätöksen teko kyky ja vaikuttamisen mahdollisuudet. Tiimien muodostamisessa voisi vaikka hyödyntää aiemmin postaamiani henkilöarviointeja sekä työpersoona analyyseja.

                           TIIMIEN JOHTAMINEN

 1. Asettaa tiimin tarkoitus, tehtävät ja tavoitteet
 2. Varmistaa tiimin kyvyt tehtävään, oikeat ihmiset oikeassa tiimissä
 3. Tukea, valmentaa, ohjata tavoitteisiin ja luoda hyvä henki
 4. Varmistaa päätöksen teon kyvykkyys

Rakentava eriävien mielipiteiden tarkastelu ja tarvittaessa kompromissit.

Tiimissä oltava jokaisella avoin mieli ja jokaiselle tulee taata turvallinen olo ja ilmapiiri.

Tutkimukset kertovat, motivaatiota laskee ryhmässä:

 • sosiaalinen estäminen ja / pidättyneisyys
 • vetelehtiminen
 • vapaa matkustajat
 • toteutuksen estäjät
 • ilmapiirin myrkyttäjät

Motivaation nostajat ryhmässä:

 • sosiaalinen vuorovaikutus
 • sosiaalinen kilpailu
 • korvaamattomuuden tunne
 • sosiaalinen vastike / palaute
 • sosiaalinen ryhmätyö

Tiimityössä havaitaan seuraavia tutkimusten mukaan mm piirteitä:

 • Muodostumisvaihe
 • Kuohuntavaihe
 • Yhdenmukaisuuden vaihe
 • Hedelmällisen yhteistyön vaihe
 • Lopetus / päätösvaihe

Näihin kun lisätään meidän sisäänrakennettu DNA ja käyttäytymispiirteet eli temperamentti, voidaan varmasti todeta, että on melko antoisaa ja opettavaista olla esimies ja erilaisten ihmisten tulkki. Tunnistaa ihmisten käyttäytymispiirteitä, motivaatiotekijöitä ja luoda näin toimivat prosessit sekä tukea heitä.

Joskus on tilanteita, joissa Coaching kanssa voidaan pallotella kokonaisuutta ja porautua yksityiskohtiin löytääksemme keinot joilla halutut tavoitteet saavutetaan.

Worklife valmennuksia voit kurkkia täältä lisää

Privacy Preference Center