Stressin ja uupumuksen oireet yksilö- ryhmä ja organisaatiotasolla

Stressin ja uupumisen oireet näkyvät selvästi organisaatiossa ja toiminnassa. Olen aiemmin postannut siitä, että näihin elementteihin voisi puuttua ajoissa, huomioida ajoissa. Toki stressi ja tilanteet kuuluvat työhön ja stressi on myös positiivista terveessä organisaatiossa.

Mutta ohessa tutkittua tietoa:

  1. OIREET

Affektiiviset, eli tunne – elämän oireet.

YKSILÖTASOLLA:

Jännittyneisyys, ahdistuneisuus, ärtyneisyys, masentuneisuus, vihantunne.

RYHMÄTASOLLA:

Yliherkkyys, ärtyneisyys ihmissuhteissa

ORGANISAATIOTASOLLA:

Työtyytymättömyys

2. OIREET

Kognitiiviset, eli tiedon käsittelyyn liittyvät oireet

YKSILÖTASOLLA:

avuttomuus, vaikeudet päätöksen teossa, keskittymis- ja muistivaikeudet

RYHMÄTASOLLA:

Vihamielisyys ja epäluuloisuus

ORGANISAATIOTASOLLA:

Kyynisyys työtä kohtaan, epäluottamus johtoa kohtaan

3. OIREET

Fyysiset oireet

YKSILÖTASOLLA:

Vastustuskyvyn heikkeneminen, päänsärky, vatsavaivat, sydänoireet, unettomuus

4. OIREET

Motivaation oireet

YKSILÖTASOLLA:

innostumattomuus, tylsistymien, aloitekyvyn puute

RYHMÄTASOLLA:

Välinpitämättömyys sekä ihmisiä ja asioita kohtaan

ORGANISAATIOTASOLLA:

Työmotivaation ja moraalin heikkeneminen

5. OIREET

Käyttäytymisen oireet

YKSILÖTASOLLA:

Yliaktiivisuus, impulsiivisuus, päihteet, syömishäiriöt

RYHMÄTASOLLA:

Sosiaalinen eristäytyminen, vihamielisyys

ORGANISAATIOTASOLLA:

Työn suoritusten ja työn tuottavuuden heikkeneminen. Poissaolojen ja työpaikanvaihtohalujen lisääntyminen.

Kun näitä katselee, ei ole yhdentekevää liiketoiminnan kannalta, kuinka organisaation yksilöt voivat.

Työhön liittyviä tukitoimet:

  • Työtehtäviin ja työmenetelmiin liittyvät tukitoimet
  • Työympäristöön kohdistuvat toimenpiteet
  • Sosiaalisen tuen muodot
  • Työyhteisön kehittämien

Heikentynyt pätevyyden tunne on riski työkyvylle ja sen vuoksi lisää eläkehakuisuutta.

Tyky toiminnan keskeisiä kohteita ovat työn ja työympäristön kehittäminen, työyhteisön ja työorganisaation toimivuuden parantaminen sekä työntekijän terveyden ja ammatillisen osaamisen kehittäminen.

Työkyvyn heikkenemisen syyt:

-Työkyvyn perusta on terveys

-Osaaminen

-Arvot

-Johtaminen

-Työn ulkopuoliset tekijät

Alla muutamia linkkejä, Flow vaikutus, stressin merkkejä jotka ovat usein piilossa sekä yksiselitteinen työkyvyn ennuste, testi.

 

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006219499.html

https://www.is.fi/terveys/art-2000006648115.html

https://tyoelamatieto.fi/fi/dashboards/work-disability-risk