Motivaatioprofiilin hyödyntäminen koko työsuhteen elinkaaren aikana

MOTIVAATIO – Ihmeellinen voima – joko teillä on motivaatiot ja arvot oikeasti otettu käyttöön?
 
💎Työelämässä, motivaatioprofiilia käytetään mm. esimiestyössä ja johtamisessa, rekrytoinnissa, organisaatiomuutoksissa, työhyvinvoinnin ja työkulttuurin rakentamisessa sekä yksilöllisessä ohjaamisessa ja valmentamisessa – kaikkialla missä halutaan panostaa hyvinvointiin, merkitykselliseen tekemiseen sekä hyviin tuloksiin. Tarpeesta riippuen RMP Motivaatiovalmentaja voi rakentaa niin yksilö-, pari-, tiimi- kuin organisaatioprofiileja.
 
💎Valmennusten suunnittelussa hyödynnetään myös taustalla olevia profiileja, eli miten saat työyhteisösi loistamaan ja tuottamaan sekä ihmiset viihtymään ja jaksamaan. Yltämään parhaisiin tuloksiinsa, väsymättä.
 
💎Steven Reissin motivaatioteoria ja 16 elämän perustarvetta
Reiss Motivaatioprofiilin (engl. Reiss Motivation Profile®) tieteellinen pohja tulee amerikkalaisen psykologian ja psykiatrian professori Steven Reissin motivaatiotutkimuksesta.
 
💎 1995 hänen tutkimusryhmänsä aloitti laajan tutkimuksen ja löysi tuhansien testihenkilöiden avulla yhteensä 16 psykologista perustarvetta, jotka löytyvät jokaisesta ihmisestä. Nämä perusmotiivit täytyy tyydyttää, jotta tuntisimme elämämme mielekkääksi. Ne muodostuvat sekä geeniperimämme että lapsuuden ja nuoruuden kokemuksista, ja pysyvät tähän asti tehtyjen tutkimusten mukaan suhteellisen samoina läpi koko elämän. Siksi ne tarjoavat meille pitkäjänteistä orientaatioapua yksilöllisiin tarpeisiin ja motivaatioon.
Lisätietoa: Kurkkaa lisää Motivaatiosta ja sen vaikutuksista

Privacy Preference Center