Nousu

Mistä rakentavat vuorovaikutustaidot koostuvat?

Rakentavat vuorovaikutustaidot lisäävät … no ihan kaikkea positiivista!

Omien luontaisten persoonallisten ominaisuuksien tunnistaminen ja sovittaminen eri tilanteisiin eri persoonallisuuksien kanssa, eri tilanteissa. – Monimutkaista?

Tiimit rakentuvat eri kulttuureista, taustoista, kokemuksista, persoonallisuuksista ja ikäluokista. Tulevaisuudessa tiimit ja työyhteisöt ovat entistäkin monimuotoisempia.

Lisäksi meillä on usein repullinen uskomuksia, joita viemme työyhteisöön. Asiakaspalveluun kuin myyntiin, tai sinne sidosryhmiin, kukin roolinsa ja taustansa mukaisesti.

Ai niin ja ne motivaatiot, sekä arvot… saman motivaation omaavat lyöttäytyvät luontaisesti yhteen.

Rakentavat vuorovaikutustaidot lähtevät Itsensä melko läpikotaisesta tuntemisesta ja sitä kautta toisten toiminnan ja ajatusmaailman ymmärtämisestä, jolloin vuorovaikutustilanteiden hallinta paranee positiivisella tavalla.

Tällä osa- alueella Coaching valmennukset sisältävät tehtäviä, harjoitteita, workshopeja, parityöskentelyä, train to to train mallilla, itsetutkiskelua ja havainnointia.

Valmennuksissa hyödynnetään NLP tekniikkaa ja positiivista psykologiaa. Toteutus Coachig menetelmällä.

Ratkaisut haetaan työarjesta- työyhteisö sekä asiakas ja sidosryhmätilanteista. Painotumme sinne missä työarjessa koetaan ratkaisutarvetta kullakin osa-alueella eniten. Esimies- alaistyöskentely, reklamaatiot, konfliktit jne…You name it!

Valmennukset antavat myös mahdollisuuden yrityskulttuurin pelisääntöjen kehittymiseen tunneälykkäämmiksi.

Hyödyt:

  • Stressinhallinta paranee ja eri vuorovaikutustilanteet helpottuvat.
  • Rakentava palaute, antaminen ja vastaan otto kehittyy.
  • Prosessien hoito ja työyhteisön keskinäinen kommunikointi paranee, jonka seurauksena tulokset nousevat parempien työyhteisötaitojen myötä.
  • Työskentely omassa työympäristössä, sidosryhmä- asiakastyöskentelyssä nousee tuottavammaksi.
  • Tiimityöskentelytaidot nousevat uusiin mittoihin.
  • Työnantaja mielikuva paranee, vaihtuvuus pienenee.
  • Psykologinen turvallisuus työssä lisääntyy.

Vuorovaikutus on laaja käsite, joten kartoitus on todella tärkeää päästäksemme haluttuun tavoitteeseen esimerkiksi tiiminä tai sidosryhmäyhteistyössä asiakaspalvelun ja myynnin tarpeista puhumattakaan.

Millä askelmerkeillä lähdetään liikenteeseen?

Buukkaa ketterästi etätapaaminen etusivulta.

Valmennuksia, joita olemme menestyksekkäästi jo toteuttaneet Lue lisää 

Kenelle toteutimme? Millaisin tuloksin? Kerron tarinat, kun tavataan!

Privacy Preference Center