Uupumisen vaara?

Suoraan asiaan, kun puhutaan uupumuksesta, vallitsevasta työntekijähaasteesta.

Näitä seikkoja on hyvä huomioida. Käytän tässä Karasekin mallia kertoakseni jotain. Toki persoonalliset ominaisuudet ja toiveet työltä tulee huomioida.

Karasenkin mallia on tutkittu paljon, herättää kansainvälistä kiinnostusta ja sitä on muokattu ja lisäilty ajan saatossa.

Työn vaatimusten hallita malli:

esimerkiksi työ on luonteeltaan tai ilmenee seuraavia piirteitä…

Vähäiset vaatimukset mutta suuret hallintamahdollisuudet, työn luonne on kuormittavaa -> lopputulos työ on stressaavaa ja kuormittavaa, sairaudet.

Vähäiset vaatimukset ja vähäiset vaatimukset, passiivinen työ – lopputulos työ on fine, lisää oppimisen halua, ja motivaatiota kehittyä työssä.

Suuret vaatimukset, suuret hallintamahdollisuudet, aktiivinen työ -> lopputulos, työ on fine ja lisää oppisen halua ja motivaatiota kehittyä työssä.

Suuret vaatimukset, vähäiset hallintamahdollisuudet -> lopputulos kuormittava työ, stressi ja kuormittuneisuus, sairaudet.

Aktiivisen työn on katsottu luovan parhaat edellytykset, työntekijä oppimiselle työmotivaatiolle ja kehittymiselle.

Lineaarisesti, mitä enemmän työssä on hallinta mahdollisuuksia, vaikuttamismahdollisuuksia sitä parempi on työntekijän hyvinvointi työssä.

Tässä ei ole mukana sosiaalisen tuen mallia, joka toisinaan voi lisätä kuormitusta.

Kuvio on erittäin pelkistetty, mutta liika sosiaalisuuskin luo paineita.

Työn luonne ja sisältö voi olla toisinaan esimiehen ja organisaation kuin työntekijän näkökulmasta erilainen, joten tätä erittäin pelkistettyä mallia voi käyttää hyvin vaikka kehityskeskusteluissa tai työpajoissa, jotta esimies saa hyvää näkökulmaa tehtävien kehittämiseen ja työmotivaation lisäämiseen.