Hyvin toimiva organisaatio

Ajatuksia hiukan hyvin toimivasta organisaatiosta, tässä ei ole tietenkään kaikki mutta ajatuksia, joita on tullut matkanvarrella esiin:

Työ on prosessi.

  • Tavoitteiden selkeys
  • Myönteinen suhtautuminen organisaatioon
  • Vaikutusmahdollisuudet työoloihin
  • Hyvä ihmisten ja asioiden johtaminen
  • Tiedonkulun tehokkuus
  • Työryhmän kiinteys ja hyvät sisäiset suhteet

Hyvin toimivan organisaation johtamiskäytännöissä yhdistyy suuntautuinen niin ihmisiin kuin asioihin.

Parhaimmillaan työyksikön ilmapiiri, hyvät suhteet tukevat yhteistyötä.

Liian kiinteänä hyvä ryhmätyö voi haitata esim. toimintaa, kun ei haluta poiketa sosiaalisista normeista, jolloin kriittinen ajattelu ja ryhmän kyky kyseenalaistaa asioita tukehtuu.

Liian kiinteissä ryhmissä, organisaatioissa tai tehtäviin keskittyneissä on riski, että määritellään tavoitteet, muttei niitä seurata tai seuranta on liian suppeaa, joilla mittaroidaan miten tavoitteet saavutetaan. Näin ollen yksilön ja organsiaaton kehittyminen ontuu.

Mitä sinä lisäisit tähän?