Ajatuksia hiukan hyvin toimivasta organisaatiosta, tässä ei ole tietenkään kaikki mutta ajatuksia, joita on tullut matkanvarrella esiin:

Työ on prosessi, prosessia suorittaa työntekijät, eikö totta. Jotta he selviytyvät parhaiten, seuraavat elementit vähintään tulisi olla kunnossa.

 • Tavoitteiden selkeys
 • Myönteinen suhtautuminen organisaatioon
 • Vaikutusmahdollisuudet työoloihin
 • Hyvä ihmisten ja asioiden johtaminen
 • Tiedonkulun tehokkuus ja hyvä viestintä
 • Työryhmän kiinteys ja hyvät sisäiset suhteet

Hyvin toimivan organisaation johtamiskäytännöissä yhdistyy suuntautuinen niin ihmisiin kuin asioihin.

Parhaimmillaan työyksikön ilmapiiri, hyvät suhteet tukevat yhteistyötä.

Huonoimmillaan, mikä usein ei ole näkyvääkään. liian kiinteänä hyvä ryhmätyö voi haitata esim. toimintaa, kun ei haluta poiketa sosiaalisista normeista, jolloin kriittinen ajattelu ja ryhmän kyky kyseenalaistaa asioita tukehtuu, kehittäminen katoaa ja halutaan samaistua. 

Liian kiinteissä ryhmissä, organisaatioissa tai tehtäviin keskittyneissä on riski, että määritellään tavoitteet, muttei niitä seurata tai seuranta on liian suppeaa, joilla mittaroidaan, miten tavoitteet saavutetaan. Näin ollen yksilön ja organisaation kehittyminen ontuu.

 • Mitä sinä lisäisit tähän? 
 • Johdetaanko teillä ihmisiä vai tehtäviä?
 • Saavatko työntekijät vaikuttaa tehtäviin ja kehittämiseen, joita on määritelty?
 • Tullaanko teillä kuulluksi?
 • Tunnistatko yksilöiden omat arvot ja motivaatiotekijät? Ovatko ne yhteneviä organisaation arvojen kanssa?
 • Miten tämä näkyy arjessa?
 • Uskalletaanko teillä ehdollistaa nykyistä ja kuunnellaanko tehtäviä suorittavien ajatuksia?
 • Olisiko tässä jotain mihin voisit lähetä rakentamaan muutosta?
 • Mitkä olisivat kolme ensimmäistä muutosta, jotka tekisit?
 • Miten tekisit ne ja milloin?
 • Oletko varma valintasi ovat oikeita?
 • Jutellaanko lisää?
 • Miksi nämä ovat tärkeitä ja miksi näillä keinoilla voisi lisätä niin työyhteisön tuottavuutta, hyvinvointia ja päästä paremmin tuloksiin? 

Privacy Preference Center