Meillä on Tyky päivä. Okei, mitä teette? Ja tarina jatkuu mukavilla tarinoilla, toiset tekevät risteilyjä, toiset kaupunkisuunnistusta tai muuta mukavaa työajalla, jolla on erinomainen tarkoitus työhyvinvoinnin ja tiimiytymisen kannalta. Jotenkin Tyky on tänä päivänä ne muutamat aktiiviset päivät, mutta mitä se oikeastaan kokonaisuudessa on ja mitä voit myös itse edistää työpaikallasi.

Työn ja työympäristön kehittäminen, työyhteisön ja työorganisaation toimivuuden parantaminen sekä työntekijän terveyden ja ammatillisen osaamisen kehittäminen.

Hyvä ja terve työorganisaatio tavoitteena, eikö totta?

Hyvä ja terve organisaatio mahdollistaa:

 • Orientoitua omaan työhön osana kokonaisuutta
 • Luoda ja kokeilla uusia toimintamalleja
 • Saada apua ja palautetta työsuorituksistaan
 • Tehdä joustoja jo johtaa omaa työtään
 • Järkeistää, eli rationalisoida omaa työtään ja optimoida työkuormitustaan
 • Yksilöllisyyteen

Työn vaatimukset eivät saisi ylittää ihmisen ja tiedon käsittelyn kapasiteettia, sosiaaliset suhteet eivät saisi aiheuttaa liian suurta tunnekuormitusta ja yksilön voimavaroja tulisi vahvistaa psykologistesti uhkaavien tilanteiden kuten työn muutosten hallitsemiksi. Yksilön ja yhteisön mahdollisuuteen hahmottaa ”uhka” haasteena ja kokea ponnistelunsa palkituksi. Palkitsemiseksi voidaan vaikuttaa osallistavalla johtamisella ja työyhteisön kehittämisellä.

TYKY pitää sisällään enennän kuin yhteiset toiminnalliset päivät:

Kehittämismenetelmät:

 • kysely ja palauteet
 • yksilöllinen palaute
 • työyhteisötalkoot
 • psykodynaaminen esimiesvalmennus
 • perinteinen esimiesvalmennus
 • muu koulutus, arviointi ja kehittäminen
 • henkilöstön kehittäminen ja kouluttaminen sekä kouluttautumisen mahdollisuuden tarjoaminen

Tykytiimi:

 • Tilannetekijät
 • Vaikuttavuus
 • Oppiminen
 • Tulevaisuus
 • Alku ja loppumittaus
 • Haastattelut
 • Evaluointiseminaarit
 • Dokumentointi

KEITTÄMINEN:

Jatkuvasti tulee kehittää ja kehittyä. Ohessa prosessi vinkiksi, kun tarve on ilmennyt. Ideaali tilanne olisi, osata tulkita ja aistia tarpeet ennen kuin ne ovat suoranaisia tarpeita. Ennakointi, turvata ennakoiden työhyvinvointi – TYKY

Kehittämisen tarve on ilmennyt -> Tilanteen arviointi -> Tavoite ja suunnitelma -> Toteutus -> Arviointi

Tyky toiminnan keskeisiä kohteita ovat työn ja työympäristön kehittäminen, työyhteisön ja työorganisaation toimivuuden parantaminen sekä työntekijän terveyden ja ammatillisen osaamisen kehittäminen.

Haluaisitko jutella näistä lisää? Onko teillä herännyt tarpeita, joihin olisi hyvä palkata Coach? Yksilöllisiin tarpeisiin työntekijöistä esihenkilöihin InHouse Coach tai oletko pienyrittäjä ja tarvitset HR Generalistin apua näissä asioissa aina rekrytointiin asti. Ota yhteyttä, kuinka voisin olla Coachina avuksi.

Ota yhteyttä

Privacy Preference Center