Positiivinen psykologia, energiapolku työelämässä

Oletko kohdannut itsesi tai henkilöitä, joilta kysyttäessä ” Oletko tyytyväinen työhösi?” Saat usein vastauksen, noh saahan siitä palkan se on ainakin turvattu. Ja sen jälkeen keskustelu siirtyy kovin usein viimeisimpiin trendeihin, kömmähdyksiin tai kiireisiin työelämässä?

Työtyytyväisyys = Tarpeet tyydytetty, tunneperäiset elementit korostuvat iän myötä.

Välittäminen, eri johtamistyylit, yksiö ja ryhmätason reaktiot tulisi olla linjassa.

Työsuorituksilla tarkoitetaan yksilön samaistumista työhönsä, jolloin työrooli o keskeinen osa yksilön minäkäsitystä ja elämää.

Yleinen työsitoutuneisuus = Miten yksilö suhtautuu yleisesti työhönsä sekä työhönsä sekä työn merkitykseen elämässä.

Toiset voivat olla spesifisesti sitoutuneita eli sitoutuneita vain tiettyyn tehtävään.

Oleellista on tunnistaa oma sitoutuminen ammattiin tai organisaatioon.

Kaikilla ”Sitoutumisilla” on selkeä yhteys työhyvinvointiin.

Työtyytyväisyys, Työsitoutuneisuus, Työn imu johtaa vääjäämättä myönteiseen suhteeseen työhön.

                      Ja kuvataan vielä vaikka näin:

Työn vaatimukset kuten Fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset tai organisatoriset johtavat liiallisina työuupumukseen kuin pahoinvointiin työssä. Yleinen pahoinvointi taas lisää terveysongelmiin ja alentuneeseen työkykyyn, joka johtaa puolestaan heikkoon sitoutumiseen organisaatioon sekä lisää työpaikan vaihtohalukkuutta.

Työnvoimavarat kuten Fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset, organisaattoriset lisäävät hyvinvointia työssä, työn imua ja tehtäviin sitoutumista. Vähäiset eroajatukset organisaatiosta.

Jos kysyisin nyt tämän ajatuksella luettuasi uudestaan ”Oletko tyytyväinen työhösi?” Mitä vastaisit?

Entä kun haastan sinut tutkimuksella, jonka luin: Thomas Erikson: Vastoinkäymiset ympärilläni sisältö kertoo 75% työntekijöistä haaveilevat työpaikan vaihdoksesta, muutoksesta ja elävät sitkulassa.

Mitä sinä voisit tehdä edesauttaaksesi teidän työyhteisöänne voimaan ja suoriutumaan paremmin?

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006219499.html