Työuraa, työtä- ja ajanhallintaa pitää johtaa itse – muttei yksin. Tunnista vahvuutesi ja luo niistä voimaa kanssamme coachingin avulla.

Inhouse Coachingin avulla saat yksilön, itsesi tai alaisten potentiaalin vahvemmin suunnattua yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Coachattavan itsereflektio kehittyy, rajoittavat uskomukset saadaan tunnistettua ja henkilön suorituskyky sekä työhyvinvointi vahvistuu. Coachingissa haastetaan itseään ajattelemaan ja kasvamaan. Tämä luo enemmän motivaatiotota ja halua sitoutua muutoksin, kuin asiakas, joka on saanut annetut toiminta- ja ajattelumallit ulkoapäin. Oivalluttamisen kautta on helpompi sitoutua! Näin takaamme Coaching avulla saadaan aikaan konkreettisia kehitysaskeleita coachattavan ajattelussa ja toiminnassa.

Kun haluat kustannustehokuutta toimintaanne yksilötasolla, olennaiseen keskittymistä ja yksilökohtaista rohkaisua, sytyttämistä, talentin oivaluttamista, omien vahvuuksien hyödyntämistä rohkeasti, stressin hallintaa, itsensä sekä tehtäviensä johtamisen ja päätöksen tekemisen taidon kasvatusta, parempaa työvirettä ja jaksamista, ota yhteyttä.

Inhouse Coachingin keskiössä on yksilö osana liiketoiminnan keittämistä ja menestystarinaa.

Inhouse Coaching on eräs tehokkaimmista kehittämisen keinoista mm.

  • Muutostilanteissa
  • Haastavissa johtamisen tilanteissa
  • Omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamisessa.
  • Ajanhallinnassa
  • Stressin hallinta ja paineensietokyvyn parantaminen
  • Vuorovaikutustaidot, organisaation sisäiset ja ulkoiset.
  • Tunteet ja tunneälykkyys työpaikalla
  • Oman tietotaidon ja vahvuuksien tunnistaminen ja kannustus toimintaan viemisessä.
  • Projektien ja tehtävien selkeyttämisessä, päätöksen tekemisen nopeuttamisessa.
  • Yksilöllinen työnhakuvalmennus ja -konsultointi, uracoaching YT tilanteissa

Privacy Preference Center