Työstä saatu palaute on tärkeä

Saatko työsuorituksesta ja toiminnasta palautetta ja arvostetaanko työtäsi ja tuloksiasi?

Työstä tulisi saada sellaista palautetta, joka vahvistaa psykologista turvallisuutta työyhteisössä. Silloin kun menee tavoitteiden mukaisesti sovitulla laadulla, niin saa kiitosta, kannustusta ja palkkioita. On myös tärkeää, että työtehtäviäsi arvostetaan organisaatiossa, yhteiskunnassa ja sinulle merkityksellisten ihmisten keskuudessa.

Entä millainen olisi hyvä työkaveri, alainen ja esimies?

Usein saan Coachattavilta seuraavat toiveet ja arvot:

  • Halu pitää yllä ammattitaitoaan, jolloin on joustavampi työelämän muutoksiin.
  • Ymmärtää on töissä asiakasta varten, toisinaan asiakas on se joka maksaa palkan.
  • On empaattinen, valoisa ja tukee toisia työssään.
  • Omaa hyvät käytöstavat.
  • Antaa toisille tilaa olla asiantuntija omassa työssään, ei määräile tai lannista muita.
  • Suhtautuu uteliaisuudella toisten ajatuksiin, eikä tyrmää niitä alkuunsa. Avoin mieli mahdollistaa uuden kehittämisen.
  • Tarttuu rohkeasti epäkohtiin ja vie asioita eteenpäin.
  • Pitää itsestään huolta ja ja pyrkii merkitykselliseen elämään.

Privacy Preference Center