Tunne lukko ei ole vain ikävä tunne josta on helppo päästä eroon.

kirjoittaja

in

Tunnelukko ei ole ikävä tunne, vaan syvä haava, joka on syntynyt haitallisten kokemusten takia, tai vaille jääminen, joka on syntynyt, kun lapsen emotionaaliset tarpeet eivät ole tulleet kuulluiksi ja nähdyiksi.

Meillä kaikilla on lapsuudessamme ja nuoruudessamme erilaisia kokemuksia, joissa tulee haavoitetuksi ja joutuu kokemaan enemmän tai vähemmän epämukavia tunteita tai tapahtumia.

Mikäli nämä kokemukset ovat voimakkaita ja/tai toistuvia, niiden aiheuttamat tunnevauriot -lukot, traumat tarvitsevat selviytymiskeinoja, joiden avulla ihminen pyrkii selvitytymään haastavista tilanteista. Aikuisena tuo lapsuudessa auttanut selviytymiskeino muuttuu kuitenkin haitalliseksi.

Vaikka puhumme tunnelukoista, niin nimenomaan nämä varhaiset selvitytymiskeinot ovat keinoja, jotka tiedostamattomina aiheuttavat kärsimystä elämässä.

Tunnelukkojen aiheuttama kärsimys liittyy tavalla taikka toisella useimmiten ihmissuhteisiin. Lapsen selviytymiskeinojen ollessa käytössä aikuisena, olemme kykenemättömiä terveisiin ihmissuhteisiin, joko kokonaan taikka joidenkin tilanteiden osalta.

TUNNELUKKO TYÖSKENTELY TARVITSEE TIEDOSTAMISTA JA AIKAA

Tunnelukot ovat ilmiö, joka puhuttelee tämän päivän ihmisiä ja tunnelukko on arkikieltä, joka on esillä monenlaisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa.

Ehkä kuitenkin harhauttavaa on se käsitys, että tunnelukot olisivat jotain minkä voi avata ja siitä päästä eroon helposti tai nopeasti tai, että tunnelukkojen syvällinen ymmärtäminen olisi jotain, minkä voi saavuttaa viikonloppukurssilla.

HAITALLISET TUNNELUKOT ELI SKEEMAT

Tunnelukoista osa on ehdottomia tunnelukkoja, jotka syntyvät varhaisessa vaiheessa lapsuutta, yleensä jo ennen kouluikää. Niitä kutsutaan ehdottomiksi tunnelukoiksi juuri sen takia, että ne syntyvät niin varhain ja muodostuvat ihmiselle ehdottomaksi uskomukseksi itsestä. Mitä varhemmin tunnelukko syntyy, sitä vaikeampaa sen avaaminen on.

Niinpä työskentely lukon avaamiseksi kannattaisi aloittaa heti kun sen tunnistaa itsessään. Työskentelyn aloittamisvaiheessa on hyvä muistuttaa itseään siitä, että lukot ovat olleet itsellä pitkään ja niiden työstäminen auki vaatii myös pitkäaikaista ja pitkäjänteistä työskentelyä.

Kirjoittaja Anneli Pohjola on kognitiivinen lyhytterapeutti, tunnelukkoterapeutti, Mindfulnessohjaaja ja työnohjaaja

 

Kuinka aktivoit aivosi ajattelemaan toisin?

Usein toimimme puhtaasti uskomustemme varassa, vaikka emme huomaa sitä. Toisinaan näiden uskomusten takana on tunnelukko tai muu kokemus joka ohjaa meitä meille haitalliseen suuntaan.

Saatamme olla negatiivisia, surullisia, raskaita itselle ja ympäristölle huomaamatta, jolloin oma energia vähenee vähenemistään. Ihminen ei voi hyvin.

Meillä on kuitenkin paljon vaikutusmahdollisuuksia tähän, vaikuttaa omaan ajatteluun, ajatustemme ohjelmointiin uudella tavalla?

Haluatko sinäkin ohjelmoida itsesi uudelleen?

Itselläni on koulutuksen myötä oikeus purkaa koulutukseni LCAF Coach, Kimmo Takala, luvalla sopivaan pisteeseen asti. Pidemmälle suosittelen tarvittaessa Skeematarapeuttia.

 

Privacy Preference Center