Avainsana: organisaation kehittäminen

  • Kun työllistät yli 30h

    Vuoden 2022 alussa tulee voimaan uusi yhteistoimintalaki, joka korvaa kokonaisuudessaan aiemman yhteistoimintalain. Uuden lain keskeinen tarkoitus on luoda aitoa keskustelua työntekijöiden ja työnantajan välille. Vanhan lain katsottiin olevan liiaksi muodollisuuksiin ja menettelytapoihin painottuva. Säännönmukainen vuoropuhelu Uudessa laissa keskeisessä asemassa on työntekijöiden ja työnantajan välillä tapahtuva niin kutsuttu säännönmukainen vuoropuhelu, jota tulee käydä ainakin laissa nimetyistä asioista.…

Privacy Preference Center