COACHING PROSESSI ALKAA USEIN ELÄMÄNTILANTEEN KARTOITTAMISELLA

kirjoittaja

in

COACHING PROSESSI ALKAA USEIN ELÄMÄNTILANTEEN KARTOITTAMISELLA

Coachin luokse tullaan monesta syystä. Aihe riippuu usein siitä, toteutuuko coaching työyhteisössä, työnantajan tilaamana, vai palkkaako yksityishenkilö itselleen ammatti coachin, jonka kanssa voi työstää elämää parempaan suuntaan. Usein asiakkaan tavoite on selvillä ja tavoitteen saavuttamiseksi meidän tulee tunnistaa myös mahdolliset esteet, rakentaa näihin myös toimintasuunnitelma, siten ettei tavoite tai kokonaiselämäntilanne vaarannu.

 

Coaching on ohjausmuotona tavoitteellista, tulevaisuuteen suuntaavaa, jossa coach hallitsee prosessin ohjaamisen ja siihen liittyvät moninaiset työkalut. Ratkaisut ja vastaukset löytyvät asiakkaalta itseltään, coaching esittämien kysymysten ja harjoitusten avulla.

Joskus asiakkaalla on mielessään täsmällinen teema, jota hän haluaa työstää. Tällöin voidaan siirtyä coaching dialogin avulla prosessissa eteenpäin.

Usein asiakas ei kumminkaan osa suorilta sanoa, mihin elämän osa-alueeseen hän haluaisi parannusta. Tällöin coach auttaa asiakasta hahmottamaan tilannetta erilaisten kartoitustyökalujen avulla.

ELÄMÄNRATAS METAFORISENA TYÖKALUNA

Oheinen elämänratas toimii siten, että siihen kartoitetaan numeroin arvosanat kuhunkin elämänalueeseen. Numeroista vedetään viivat toisiinsa ja näin muodostuu henkilökohtainen elämänratas, joka kuvaa metaforisesti, miten elämäsi rullaa eteenpäin.

 

  1. Talous
  2. Ilo
  3. Henkinen kasvu
  4. Perhe
  5. Ura
  6. Ympäristö
  7. Terveys
  8. Rakkaus

 

Ratasta tutkaillaan yhdessä coaching kanssa. Onko elämä mukavasti etenevä, tasainen kahdeksan vai kolahtaako rengas johonkin heikompaan kohtaan?

Rattaasta voidaan nähdä elämä kokonaisvaltaisesta perspektiivistä, niin hyvät kuin muutosta tarvitsevat kohdat. Asia kerrallaan niitä lähdetään sitten yhdessä kehittämään, sinun ehdoillasi, sinun tavoitteillasi Coaching silmäpareilla.

Privacy Preference Center