Malli jolla hoidat itsellesi haasteelliset tilanteet ratkaisukeskeisesti

Elämä ei ole aina ruusuilla tanssimista, vaan arkeen ilmestyy erilaisia haasteita.

Yksi asia, mikä toistuu jokaisen elämässä, on ihmissuhteisiin liittyvät eripurat. Niitä syntyy niin työssä kuin yksityiselämässäkin.

Toisinaan tulee tilanteita, jolloin sinun tehtäväsi on selvittää muiden ihmisten riitatilanteita. Tällaisia tilanteita voi tulla esiin niin kotona, ystävyyssuhteissa kuin työpaikallakin. Mikäli olet johtaja, esimies tai opettaja, joudut puuttumaan tämän tyyppisiin asioihin vääjäämättä.

Alla olevan kaavan avulla voit hoitaa ristiriitaiset tilanteet ratkaisukeskeisesti ilman syyllistämistä.

SELVITÄ

Haasteellisten tilanteiden selvittäminen alkaa kartoituksesta. Kuuntele molempia osapuolia yksi kerrallaan. Näin toinen saa rauhassa kertoa oman näkemyksensä asiasta, ilman että toinen kuuntelee, keskeyttää tai syyllistyy. Tällä tavoin myös kertoja tulee kuulluksi. Sinä voit olla neutraali ilman, että puolustat jompaakumpaa.

RAKENNA RATKAISU YHDESSÄ

Kun molemmat osapuolet ovat tulleet kuulluksi, kutsu molemmat saman pöydän ääreen. Kysy heiltä, miten he haluavat jatkossa toimia yhdessä. Molemmat saavat kertoa omat toiveensa. Tässä vaiheessa rakennetaan ratkaisua, johon molemmat pääsevät vaikuttamaan.

OSALLISTA

Molemmat osapuolet on hyvä sitouttaa toimimaan yhteisen tavoitteen puolesta. Kysy molemmilta: ’Mitä sinä olet valmis tekemään, että yhteistyö jatkuu sovitulla tavalla’. Osapuolten on helppoa toimia yhteistyökykyisesti, koska he pääsevät itse vaikuttamaan omaan käytökseensä eikä se ole ’ylhäältä saneltua’.

KERTAA SOVITUT ASIAT

Lopuksi on hyvä kerrata sovitut asiat ja varmistaa, että osapuolet ovat ymmärtäneet, miten toimitaan. Voit kysyä vielä lopuksi ’Onko jotain, mitä toivotte vielä minulta?’

Hyödyntämällä tätä harjoitusta voit treenata diplomaattisia taitojasi ja rakentaa rauhanomaista yhteistyötä.

 

Privacy Preference Center