z sukupolvi

Uusi tieteellinen tutkimus osoittaa, että Z-sukupolvi on erilainen kuin aiemmat sukupolvet kuuden sisäisen motivaatiotekijän osalta

Uusi tieteellinen tutkimus osoittaa, että Z-sukupolvi on erilainen kuin aiemmat sukupolvet kuuden sisäisen motivaatiotekijän osalta 

Mitä vanhempien, opettajien ja työnantajien on hyvä huomioida?

Motiivit ovat syvällä ihmisen persoonallisuuden ytimessä, joiden varaan mm. arvot ja asenteet rakentuvat. Ne ohjaavat vahvasti myös luontaista käyttäytymistämme. Meillä on kasvamassa aikuiseksi ja työelämään sukupolvi, joka eroaa em. kuuden motiivin osalta aiemmista sukupolvista.

Amerikkalainen IDS Publishing Corporation https://www.reissmotivationprofile.com julkaisi keväällä 2022 monivuotisen tieteellisen tutkimuksen tulokset ihmisiä motivoivista tekijöistä.

Tutkimus pohjautui kansainväliseen dataan, joka oli kerätty yli 135.000 henkilöltä vuosina 2002-2021, jotka olivat vastanneet yksilöllistä motivaatiota kartoittavaan Reiss Motivation Profile® (RMP) -kyselyyn*.

Tutkimus osoitti, että nuoret ja nuoret aikuiset (12-24 –vuotiaat) eli nk. Z-sukupolvi eroaa merkittävästi aiemmista sukupolvista kuuden sisäisen motivaatiotekijän osalta.

Verrattuna boomereihin, sukupolvi X:ään tai
milleniaaleihin, sukupolvi Z:aan kuuluvia henkilöitä kiinnostaa keskimäärin enemmän

 • syöminen ja ruoka
 • säästäminen ja kerääminen
 • mielenrauha ja turvallisuuden tunne
 • voitonhalu ja hyvityksen saaminen

He ovat keskimäärin myös aiempia sukupolvia vähemmän kiinnostuneita

 • yleisestä uteliaisuudesta ja syvällisestä ajattelusta
 • perhe-elämästä

Tutkimuksessa yli 12.000 Z-sukupolven edustajaa testattiin eri maista. Sukupolvi-Z:n muista sukupolvista erottavat motiivit olivat samat sekä naisille että miehille. Korona-pandemialla ei tutkimuksen mukaan ollut vaikutusta tutkimustulokseen.

Mitä vanhempien, opettajien ja työnantajien on hyvä huomioida Z-sukupolven osalta?

Tutkimustulokset ovat merkittäviä ja niin vanhempien, opettajien, koulutuksen suunnittelijoiden, työelämätutkijoiden kuin työnantajien olisi hyvä huomioida niiden mahdollisia vaikutuksia elämän eri osa-alueilla.

 • Korkeampi syömisen tarve:
  o vaikutukset esim. ruokailutottumuksiin ja ruokavalioihin?
 • Korkeampi säästämisen ja keräämisen tarve:
  o vaikutukset esim. kulutukseen ja suhtautumiseen rahaan ja omistamiseen?
 • Korkeampi mielenrauhan ja turvallisuuden tarve:
  o vaikutukset esim. stressiin ja ahdistuneisuuteen ja niiden ennaltaehkäisyyn?
 • Korkeampi voitonhalun ja hyvityksen saamisen tarve:
  o vaikutukset esim. kilpailuhenkisyyden kasvamiseen?
 • Matalampi uteliaisuuden tarve:
  o vaikutukset esim. koulutusjärjestelmiin tai erilaisiin opetus-ja työssäoppimismetodeihin?
 • Matalampi perhe-elämän tarve:
 • o vaikutukset esim. perhekokoihin tai vapaa-ajankäyttöön?

 

Artikkeli: Lähde ja sisältö Mediatiedote 12.7.2022 / Motivaatiotalo Oy / Salla

Mitä tämä tarkoittaa työnantaja näkökulmassa? Miten johtamisessa tulisi uusi sukupolvi ottaa huomioon omassa työyhteisössä ja johtamisessa osana tiimiä?

 


 

*Reiss Motivaatioprofiili (RMP) on ainoa kattava ja standardoitu tapa mitata yksilöllisiä sisäisiä motiiveja. Testi kattaa 16 elämän perustarvetta eli motivaatiotekijää, jotka määrittävät ydinarvojamme, vaikuttavat persoonallisuuden piirteidemme kehittymiseen sekä käyttäytymiseemme. RMP:n kehitti psykologian ja psykiatrian professori Steven Reiss tutkimusryhmineen laajojen empiiristen tutkimusten avulla vuosina 1995-1998. Tutkimukset, RMP:n validiteetti ja reliabiliteetti on julkaistu ja arvioitu lukuisissa vertaisarvioiduissa tieteellisissä lehdissä.

Privacy Preference Center