Työyhteisön kehittämis- suunnitelma 2022, kun työllistät yli 30 hlö.

Työnantajan velvollisuus yhdessä henkilöstön edustajan kanssa on laatia ja ylläpitää työyhteisön kehittämissuunnitelmaa, joka korvaa 2021 voimassa olleen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman. Laissa ei enää yksilöidä suunnitelmaan sisällytettäviä tietoja kuten aiemmin, vaan tarkoitus olisi, että kehittämissuunnitelmasta tulisi osapuolille aidosti hyödyllinen, omiin tarpeisiin räätälöity työkalu.

Kehittämissuunnitelmaa käytettäisiin vuoropuhelussa ja sitä muokattaisiin aina niin, että se vastaa vallitsevaa tilannetta. Kehittämissuunnitelmaan kirjattaisiin esimerkiksi:

  • nykytila ja ennakoitavissa olevat kehityskulut, joilla voi olla vaikutusta henkilöstön osaamistarpeisiin tai työhyvinvointiin
  • päämäärät ja toimenpiteet, joilla kehitetään ja ylläpidetään henkilöstön osaamista ja edistetään työhyvinvointia
  • toimenpiteiden vastuunjako ja aikataulutus
  • seurantamenettelyt ja ulkopuolisen työvoiman käyttö ja periaatteet

Lähde MMA 11/2021 Työsuhdejuristi Tuuli Lahikainen

Privacy Preference Center