MITÄ COACHING ON JA KENELLE SE SOPII?

MITÄ COACHING ON JA KENELLE SE SOPII?

Coaching, on ratkaisukeskeinen ohjausmuoto, jossa valmentaja auttaa valmennettavaa saavuttamaan tavoitteensa. Sitä voidaan käyttää yksityiselämän alueilla (life coaching) tai työelämässä ja organisaatioissa (business coaching).

Coaching auttaa selkeyttämään ja kirkastamaan ajattelua ja tavoitteita, löytämään strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä vahvistamaan voimavaroja niin, että tavoitteet saavutetaan. ”Coaching on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on inspiroida asiakasta hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaalinsa.”

-International Coach Federation COACHING tekniikat

Coachingissa käytetään useita eri tekniikoita: coaching dialogi, toiminnallisia menetelmiä, kuten roolinvaihtotehtäviä, visuaalisia harjoituksia, kinesteettisiä harjoituksia, luovia harjoituksia kuten kirjoitus- ja piirrustustehtäviä, erilaisia kartoituksia ja analyysejä sekä narratiivisia menetelmiä.

KENELLE COACHING SOPII?

Valmennus sopii ihmisille, organisaatioille ja ryhmille, jotka haluavat kehittyä ja ottaa vastuuta elämästään, oppia tuntemaan itsensä paremmin ja päästä elämässään tai työssään eteenpäin.

Coaching on ratkaisukeskeinen ohjausmuoto, ajatuksia ja toimintaa kehittävä myönteinen vuorovaikutussuhde. Sopii organisaatioille, joissa halutaan luoda positiivista ja ratkaisukeskeistä yrityskulttuuria. Löytää yksilöistä itseohjautuvia tiimipelureita, sekä havainnoida piilotalentteja sekä tuoda yksilöt näkyviksi toimijoiksi osana organisaatiota.

Coachingin tavoitteena on kehittää ajattelua, kannustaa ottamaan vastuuta omasta tilanteesta, innostaa coachattavaa asettamaan eteenpäin vieviä kehitystavoitteita ja voimaannuttaa coachattavaa saavuttamaan ne.

Coaching eroaa muihin ohjaus ja johtamismuotoihin siten, että haluttuja tuloksia todella syntyy ja niitä pidetään systemaattisesti yllä.

Coaching ei tyydy vain analysoimaan tai ymmärtämään asioita, vaan coachingin tavoitteena on aina haasteiden ratkaisu ja toiminnan ylläpito.

Coachingissa haastetaan asiakkaita, yksilöitä itseään ajattelemaan ja kasvamaan. Tämä luo yksilöille enemmän motivaatiotta ja halua sitoutua muutoksin, kuin yksilö, joka saa annetut toiminta- ja ajattelumallit ulkoapäin. Oivalluttamisen kautta on helpompi sitoutua!

Ammattitaitoinen coach on mitä mainioin sparraaja ja matkakumppani ihmisille ja yrityksille, jotka haluavat kehittyä ja kukoistaa.

 

Privacy Preference Center