Mitä olemme tuottaneet Business Coaching keinoin?

kirjoittaja

in

Yritykset ja yhteisöt palvelen räätälöidyillä ryhmävalmennuksilla, joihin voidaan liittää tai sopia erikseen myös yksilöcoachingia tai In House coaching palvelut.

Muutamia esimerkkejä, joita olen tuottanut eri yhteisöille ja organisaatioihin.

– Sosiaalisen median koulutus, henkilökohtainen ja yritysbrändäys.

– Työnhakuvalmennus ja -konsultointi, Ura coaching.

– Outplacement

– Inhouse Coach

– Vuorovaikutustaidot, erityistilanteet työssä etusijalla

– Palautteen vastaanottaminen ja erilaiset vuorovaikutustilanteet.

– B-B-myynti kokonaiskuvana tai keskittyen vain omiin tavoitteisiin ja siihen, miten sinne pääsee.

– B to B myynnin aikamatka 2020 keinot käyttöön.

– Asiakaspalvelu, asiakaskokemuksen kehittäminen

– Vuorovaikutus ja viestintä työyhteisölle ja johtajille, miten johtaa työntekijöitä 2020

luvulla, uutta sukupolvea.

– Työntekijätaidot 2020

– Asiakastyypit? kuinka käsitellä. Vuorovaikutustaidot.

– Tarinan kirkastus

– Itsetuntemus on ammatillisen kehityksen perusta, matka kohti tunneälyä ja sen

hyödyntämistä.

– Stressin ja ajanhallinta työssä, yksilö ja tiimitasolla.

– Ajanhallinta

– Pelisäännöt

Ota rohkeasti yhteyttä, räätälöidään teidän tarpeisiinne sopiva koulutus.

Long experience, over 25 years in BtoB sales and marketing as well as various HR management tasks.

Also Excellent knowledge and experience in different processes and projects.

I do my work and serve you with a passion. Hang on and light up. There is no problem, just only solutions. You can always do things better – is part of my mindset and my way to lead. Love to learn new things. Always interested in new opportunities and want to learn more new things. One of my major values is pleased collaboration, organic, and ecology.

Trainer / International Certified Coach portfolio examples:

– Social media training, personal and corporate branding.

– Job search coaching and consulting, career advisor

– In-house coaching

– Life Coaching

– Receiving feedback and various interaction situations.

– B to B sales in the big picture or focuses only on your own goals and how to get there.

– Customer service to customer experience

– Interaction and communication, for work community and leaders, how to lead today`s workers

– Customer types? how to handle it. Interaction skills.

– Story clarification

– Self-knowledge is the foundation of professional development

Please feel free to contact me for more details about your company.

Privacy Preference Center