Top Menu

Contact

Birgitta Koskinen

Helsinki

+358456760347

birgitta@birgittan.com

 

 

Ratkaisukeskeinen valmentaja, sparraaja työyhteisöjen ja esihenkilöiden, johdon valmentaja.

Executive Coach | Worklife Coach | Business Coach® | RMP Motivation Team Coach®| LCAF Coach®| InHouse Coach® | UraCoach | HR and Sales Professional | MBA Student Leadership and Sustainability 

Tuotan palveluni lähivalmennuksina, asiakkaan määrittelemissä tiloissa, sekä etäyhteyksin, yli suomen rajojen.

Kaikki valmennukseni ovat oivalluttavia, räätälöityjä, interaktiivisia ja vuorovaikutteisia sisältäen work shoppeja.

Mitä haluat valmennuksen jälkeen, on toisin? Mikä on valmennuksen tavoite?

Yksilöasiakkaat: Ura ja Life Coach asiakkaat lähikohtaamisina Helsingin Lauttasaaressa tai etäyhteyksin joustavasti.

Haluatko suositella sivustojen päivittämiseen, jatko kehittämiseen, sekä somemarkkinointiin kumppania? Olisitko se sinä?

Yksityishenkilölle Ilmainen vapaavalinnainen 2h coaching tai RMP kysely veloituksetta onnistuneesta leadista toimivaan yhteistyöhön luotettavan ja toimivan tahon kanssa.

Yrityslead 1 RMP kysely ja purku veloituksetta 1 henkilölle.


Business Coach

Business Coaching, valmennukset ja HR palvelut

Johdon, esihenkilöiden ja työyhteisöjen valmennuksissa käyttämämme menetelmä Business Coaching on tehokas, oivalluttava tapa saavuttaa täysi potentiaali työyhteisöstä ja saada yksilöt ylittämään ne.

Johdon-, esihenkilöiden sekä työntekijöiden yksilöllisissä valmennuksissa vastaavasti käytetään In house coachingia.

Valmennukset rakennamme tarpeeseen, jossa on määritelty toivottu lopputulos, joka kartoitetaan ja määritellään esihenkilön- / johdon kanssa, sekä mietitään työkaluja henkilöstölle halutun lopputuloksen saavuttamiseen, aikatauluineen.

Toisinaan valmennuspolku alkaa esim. työhyvinvointi- tai muulla kyselyllä tai workshopeilla, joista alamme rakentamaan toimivaa ja oikea-aikaista yhteistyötä kohti tavoitteita. 

Business Coaching on ratkaisukeskeinen ohjausmuoto, ajatuksia ja toimintaa kehittävä myönteinen vuorovaikutussuhde. Se sopii organisaatioille, joissa halutaan luoda ratkaisukeskeistä yrityskulttuuria, itseohjautuvuutta sekä turvata psykologinen turvallisuus ja tasavertainen kohtelu työelämässä.

Valmennusten hyödyt:

 • Muutostilanteet ja uudet roolitukset onnistuneiksi, työtyytyväisyydestä huolehtien
 • Vahvuus ja onnistumispohjainen ajattelutapa
 • Sairaspoissaolot vähenevät ja työtyytyväisyys nousee
 • Työnantaja mielikuva paranee
 • Tuottavuus ja tehokkuus kasvavat
 • Ajankäyttö saadaan tehostumaan ja oikea – aikaiseksi
 • Keskinäinen kunnioitus kasvaa
 • Esihenkilöille työkaluja ja lisäarvoa ja työkaluja sekä johtamiseen softskillejä
 • Perinteisen johtamisen muuttaminen leader malliin.  Valmennuksessa esihenkilöt oppivat coaching taitoja sekä ymmärtävät tunneälyn tärkeyden omassa asemassaan, saavuttaen uudenlaisia ja jopa ennätyksellisiä tuloksia johtamismuutoksen myötä.
 • Onnistuneet kulttuuri muutokset.

Coaching tavoite on nostaa yksilön ja tiimin täysi potentiaali käyttöön ja ylittää ne!

Valmennukset ovat aina räätälöityjä kokonaisuuksia, tiimikohtaisia, sisältävät vuorovaikutteisia harjoitteita ja workshoppeja, train to train mallilla coahing metodia hyödyntäen.

Tuotettuja valmennuksia

 • Työyhteisön työhyvinvointikyselyt 29€ / hlö, tiedustele myös muita kyselyitämme.
 • Toteutuksia:
  • Work Life Balance, työelämän ja oman elämän yhteensovittaminen. Oma jaksaminen työelämässä.
  • Itsensä johtaminen ja ajan hallinta.
  • Pelisäännöt ja palkitseminen
  • Tunnista ja taklaa aikavarkaat!
  • Rakentavat vuorovaikutustaidot ja konfliktien ennakointi sekä ratkaisutaidot.
  • Omat luontaiset vahvuudet osana vuorovaikutusta
  • Arvo ja motivaatio valmennukset
  • Asiakaspalvelun ja myynnin valmennukset
  • Hiljainen tieto tai toive näkyväksi
  • 5 D mallinnus, työ tehtävien ja päivien muotoilu organisaation eduksi.
  • Esihenkilövalmennukset, Management vs Leadership
  • Coaching taidot esihenkilöille
  • Esihenkilötyöskentely, yksikönjohtaminen
  • Alaistaidot
  • UraCoaching ja Outplacement
  • Valmennukset ovat interaktiivisia, vuorovaikutteisia, sisältävät harjoitteita, keskustelua ja workshopeja coachign metodilla. Lue lisää Coachingista, mitä se on? sivulta Coaching.
  • Also in English!

Millainen räätälöity polku sopisi teille? Milloin se olisi paras toteuttaa?

Varaa aika etusivulta etätapaamiseen: Yritykset – Etätapaaminen Business Coach tai ota yhteyttä, sovitaan tapaaminen.

 • Autan myös rekrytoinneissa, ja tarvittaessa muissa HR tehtävissä, räätälöidysti.


Motivaatio

Motivaatiovalmennus RMP

Motivaatio valmennusta käytetään kaikkialla missä halutaan panostaa yksilölliseen ja tiimien hyvinvointiin ja tuottavuuteen.

Miten näitä tulisi johtaa, yksilöitä ja tiimejä, sekä yksilöitä tiimeissä. Motivaatiovalmennuksen kautta lisätään ratkaisukeskeistä ja tuottavaa vuorovaikutusta tiimin sisälle ja sidosryhmiin, sekä parannetaan työhyvinvointia ja työssä viihtyvyyttä omien oivalluksien kautta.

Yksilöllisen johtamisen tukena Reiss Motivaatioprofiili (RMP) on ainoa tieteellisesti hyväksytty, sekä tehokas työkalu kysely, joka pohjautuu sisäisen motivaation yksilölliseen tunnistamiseen. Sen perustana on tieteellinen tutkimus, jonka mukaan meitä kaikkia motivoi 16 perustarvetta eli motiivia, mutta eri vahvuuksin. Kun nämä motivaatiotekijät tunnistetaan ja ymmärretään, voidaan kehittää ja johtaa montaa ihmistä samaan aikaan, mutta yksilöllisesti ja tuloksekkaasti.

Hyödyt:

Esihenkilölle lisäarvoa ja tuottavuutta lisäävä sisäisten drivereiden tunnistaminen. Helpottaa esihenkilötyöskentelyä, yksilöllistä johtamista. Kasvattaa työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta. Parantaa olemassa olevia vuorovaikutustaitoja, lisää asiakas ja sidosryhmä ymmärrystä. Antaa vastauksen yksilölliseen ja tiimin mahdolliseen alisuoriutumiseen sekä antaa oivalluksia, kuinka saavuttaa tuloksellinen balanssi tiukoissakin tilanteissa.

Steven Reiss eli RMP motivaatioprofiilia käytetään mm. motivaation ja arvojen kautta tapahtuvassa johtamisessa, tiimityöskentelyssä, rekrytoinnissa, organisaatiomuutoksissa, työhyvinvoinnin ja työkulttuurin rakentamisessa, sekä yksilöllisessä ohjaamisessa ja valmentamisessa – Kaikkialla missä halutaan panostaa hyvinvointiin, merkitykselliseen tekemiseen sekä hyviin tuloksiin.

Poikkeuksetta, pitkäänkin yhdessä toimineet tiimin jäsenet löytävät toisistaan uusia puolia, mikä lisää keskinäistä ymmärrystä ja parantaa työn tuottavuutta.

Yksilöllisesti kysely tuottaa matkan yksilön sisimpäään ja auttaa tunnistamaan itsensä eri tilanteissa ja luo uskoa omaan potentiaaliin sekä lisää vuorovaikutustaitoja, kun ymmärrämme myös toisten arvo- ja motivaatiopohjaisia käyttäytymismalleja.

Vastaaminen kyselyyn tapahtuu verkon yli, sähköpostitse linkin kautta 128 väittämän itsearvioon, jonka tekemiseen kuluu noin 15–30 minuuttia. Sen jälkeen käymme henkilökohtaisen palautekeskustelun tai sovitamme valmennukseen.  Kukin saa myös kattavan sähköisen raportin henkilökohtaisista tuloksistaan.

Ryhmävalmennukset ja kyselyt

 • Steven Reiss motivation eli RMP kyselyt 299€ /hlö – sisältäen yksilöille 1-2h coachaavan purkukeskustelun.
 • RMP tiimi valmennukset  – Pyydä tarjous.

 • Henkilökohtaiset laajat tulokset kyselyistä sähköisesti sekä pääsyn järjestelmään, josta tuloksia voi itse hallinnoida.
 • Tulokset ovat läpi elämän melko muuttumattomia.
 • Ryhmäkoot max 12 -15 hlö. Tiimikohtainen rakenne. Suositus.
 • Suuremmat ryhmäkoot – pyydä tarjous!
 • Hintoihin lisätään ALV ja mahdolliset matkakulut, muu kuin Helsinki, Espoo ja Vantaa.

Varaa aika etusivulta etätapaamiseen: Yritykset – RMP Motivaatiovalmennukset tai ota yhteyttä ja sovitellaan sopiva aika tapaamiselle.


Life Coach

Life Coaching

Yksilö valmennus eli Life Coaching, tai hyvinvointi valmennus sopii erityisesti elämän muutos- ja jumitilanteisiin. Silloin kun tuntuu omat voimat -, keinot eivät enää riitä tai kyseessä on tavoite kuten opiskelu, taloudenhallinta elämänlaadun parantaminen, työhön tai perhe-elämään liittyvät tavoitteet ja tasapainon hakeminen.

Yrityspuolella vastaavasti yksilöcoachingista puhutaan InHouse Coachingina, jolloin tavoitteet määrittelevät työnantaja tai työnantaja ja työntekijä yhdessä.

Toisinaan taas kirkastaakseen omia tavoitteita ja ihan vain pirteämpää arkea.

Coachingissa kohtaat itsesi uudelleen toisten silmäparien kanssa ja tarvittaessa autan sinua määrittelemään tavoitteesi stressittömämpään, parempaan elämään ja autan sinua saavuttamaan tavoitteesi ja ylittämään ne.

Yksilöcoach valmennusta voi hyödyntää todella monipuolisesti esimerkiksi minäkuvan parantamiseen, omien tavoitetteiden ja unelmien kirkastamieen,  ihmissuhteiden kehittämiseen, vuorovaikutustaitojen kohentamiseen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Valmennuksen tavoitteena on siis yksilö, joka tuntee itseensä, tiedostaa tavoitteensa ja onnistuu saavuttamaan sen.

Valmennus on aina asiakaslähtöistä. Valmentaja ei neuvo, vaan auttaa valmennettavaa oivaltamaan olennaisen erilaisten kysymysten ja harjoitusten avulla. Valmennuksen myötä sisäinen johtajuus voimistuu, omat vaikutusmahdollisuudet kirkastuvat ja kyky saavuttaa haluamansa lisääntyy. Lopputuloksena on kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva yksilö, joka nauttii elämästään.

Valmennuksessa hyödynnetään kognitiivista käyttäytymistiedettä, ratkaisukeskeisyyttä, NLP -tekniikoita, urheiluvalmennusta sekä positiivista psykologiaa.

Mihin sinä kaipaat elämässäsi muutosta juuri nyt?

Syty täyteen potentiaaliisi ja ylitä se!

RMP eli Steven Reiss motivation kyselyt myös yksityishenkilöille.

Mikä sinua motivoi? Mikä vie totaalisesti energiasi? Miten opit hyödyntämään ja tunnistamaan motivaatiotekijöitä ja saavuttamaan siten korkeat vuorovaikutus taidot ja nautit elämästäsi vahvuuksistasi käsin. Kysy lisää! RMP motivaatiovalmentajaltasi®

Coachina kuuntelen, kannustan ja autan kartoittamaan nykytilanteesi. Yhteistyömme jälkeen tunnet itsesi paremmin ja olet voimaantunut omien oivallustesi kautta. Pääset hyödyntämään koko pontentiaalisi.

Rakennamme yhdessä toimintasuunnitelman ja vahvistamme sinun voimavarojasi. Minä kuuntelen, ohjaan ja motivoin koko matkan ajan. Matka etenee sinun ehdoillasi ja elämäntilanteesi mukaan. Yhteistyömme on aina yksilöllinen.

Valmennus tapahtuu sovitusti useinmiten Teamsin, Google Meetin, Zoomin tai muun erikseen sovitun etäyhteyden kautta, puhelimitse tai matkan salliessa kasvokkain.

Joskus yksi tapaaminen riittää, usein valmennus kuitenkin otetaan 3, 5 tai 12 kerran pakettina. Iso elämänmuutos tai projekti vie enemmän aikaa.

Sertifioitu LCAF Coach® ja RMP motivaatio Coach® toimii International Coaching Federationin sääntöjen ja arvojen mukaisesti. Jokainen kohtaaminen sitoo ja edellyttää vaitiolovelvollisuutta. Kirjallisia muistiinpanoja ei tehdä, joten tietoturvasi on taattu.

Lue saatuja palautteita yhteistyöstä etusivulta, FB:stä tai Instagramista.

Varaa aika etusivulta tai soita, niin sovitaan aika yhteistyöllemme.

Voit tutustua vinkkeihini myös Blgoissa Life Coach osisossa, löytyisikö sieltä sinulle ajatuksia?

Taloudenhallinnasta myös blogissa, joka on saanut suuren suosion! Ota ilmaiset vinkit talteen itsellesi, perheellesi ja ystävällesi.

Yksilö Coaching hinta, yksityishenkilöt

98 € tunti  / 3x sarja 285 € /  5x sarja 460 € / 12x sarja 960€

Ensimmäinen kerta on aina -50% etkä sitoudu jatkoon. Mikäli päätät valita pidemmän yhteistyön kanssani, hyvitän ensimmäisen kerran pakettihinnoissa.

Ensimmäinen kerta on aina -50% etkä sitoudu jatkoon. Mikäli päätät valita pidemmän yhteistyön kanssani, hyvitän ensimmäisen kerran pakettihinnoissa.

Inflaatio kampanja:

-20 %, Työttömät, opiskelijat sekä eläkeläiset, yhden henkilön taloudet ja yksinhuoltajat -50%. Kampanja on voimassa toistaiseksi.

RMP kysely 299€, sisältää kyselyn, sähköisen materiaalin ja henkilökohtaisen purun kanssasi.

Inflaatio kampanja RMP:

Työtön, eläkeläinen tai opiskelija RMP -10%, yhden henkilön taloudet RMP -30 %

En tallenna sähköpostiosoitettasi ottaessasi yhteyttä.Ura Coaching

Ura Coach

Uracoach

Aika palkata Uracoach kun mietit seuraavia askelia.

YT:t, urajumi tai työttömyys, kenties kokonaan uusi ala? Uuteen nousuun? Organisaatioille myös Outplacement palvelut vankalla kokemuksella.

Outlplacement organisaatioille laajempina yksilön hyvinvointia tilanteessa tukevat uracoching kokonaisuus.

Hyvä valinta ottaa suuriin muutoksiin rinnalle kulkemaan ammattitaitoinen Coach, joka tuntee työmarkkinat ja liike- elämän kiemurat siinä missä työnhaun haasteet.

Uravalmennuksessa autan sinua perinteisten ja nykyaikaisten hakukanavien hakkeroinnissa oman toimialasi nykykeinoja hyödyntäen sekä löytämään omat vahvuutesi, sanoittamaan ne sekä kirkastamaan tavoitteesi, kannustaen ja ohjaten. Myös CV ja hakemus on hyvä rakentaa Coachin kanssa, jolloin saat toiset silmäparit ja rehellisen palautteen ja vinkit tulevaan. Palutteiden mukaan saat parhaat tipit erottautuvaan työnhakuun perinteisen työnhakemisen sijaan.

Coach tunnistaa työelämän vahvuuksiasi ja taitojasi ketterästi. Yhdessä rakennamme toimintasuunnitelman ja vahvistamme sinun voimavarojasi. Minä kuuntelen, ohjaan ja motivoin sekä kannustan koko matkan. Sinä päätät tavoitteesi – yhteistyömme on aina yksilöllinen.

Omalla urallani olen toiminut rekrytoinnin ja työllistymisen väyliä opastaen 20 vuotta henkilöstöpalvelualla johto- myynti- hr – ja valmennustehtävissä, joten uskallan sanoa, että kanssani olet hyvissä käsissä. Voit olla etsimässä sitä ensimmäistä työtä tai olla urajumissa. Riittää kun sinulla on asenne ja tahto työllistyä tai löytää uusi polkusi.

Ota talteen myös Blogista ilmaiset vinkit kategoriasta UraCoach

Lisätyökaluna:

RMP eli Steven Reiss motivation kyselyt myös yksityishenkilöille

Mikä sinua motivoi? Mikä vie totaalisesti energiasi? Miten opit hyödyntämään ja tunnistamaan motivaatiotekijöitä ja saavuttamaan siten korkeat vuorovaikutus taidot ja nautit elämästäsi vahvuuksistasi käsin. Miten tämä tulisi ottaa huomioon urasuunnitelmissa? Miten jaksan töissä paremmin? Millaisessa organisaatiossa viihdyt parhaiten ja miten sinua tulisi johtaa?

Valmennus tapahtuu sovitusti useinmiten Teamsin, Google Meetin, Zoomin tai muun erikseen sovitun etäyhteyden kautta, puhelimitse tai matkan salliessa kasvokkain.

Joskus yksi tapaaminen riittää, usein valmennus kuitenkin otetaan 3, 5 tai 12 kerran pakettina.

Sertifioitu LCAF Coach® ja RMP motivaatio Coach® toimii International Coaching Federationin sääntöjen ja arvojen mukaisesti. Jokainen kohtaaminen sitoo ja edellyttää vaitiolovelvollisuutta. Kirjallisia muistiinpanoja ei tehdä, joten tietoturvasi on taattu.

Asiakaspalautteita voit lukaista etusivulta, LinkedIn profiilistani, Sosiaalisista medioista Facebook ja Instagram Birgitta Coaching.

Varaa aika etusivulta tai ota yhteyttä, niin sovitellaan sinulle sovelias aikataulu.

Uracoaching hinta

98 € tunti  / 3x sarja 285 € /  5x sarja 460 € / 12x sarja 960€

Ensimmäinen kerta on aina -50% etkä sitoudu jatkoon.

Inflaatio etusi:

Työttömät, opiskelijat ja yhden henkilön taloudet sekä yksinhuoltajat -50%. Kampanja on voimassa toistaiseksi.

RMP kysely 299€, sisältää kyselyn, sähköisen materiaalin ja henkilökohtaisen purun kanssasi.

Inflaatio etusi RMP:

Työtön tai opiskelija RMP -10%, yhden henkilön taloudet RMP -20 %

Ota yhteyttä


ETUSIVU

COACHING

Coaching haastaa yksilöitä, tiimejä sekä organisaatioita kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa ja ylittämään ne.

Business Coaching on ratkaisukeskeinen ohjausmuoto, ajatuksia ja toimintaa kehittävä myönteinen vuorovaikutussuhde. Se sopii organisaatioille, joissa halutaan luoda itseohjautuvaa ratkaisukeskeistä ja positiivista yrityskulttuuria.

Coaching sekä Inhouse Coaching toimii myös työnohjauksena, coaching metodeilla, joissa yksilöt ja tiimit ovat asiantuntijoita. Yksilöt ja tiimit saadaan ylittämään tavoitteensa ja oma potentiaalinsa.

LUE LISÄÄ

Voit varata ajan tästä.

Olethan yhteydessä jos toivomaasi aikaa ei ole juuri nyt saatavilla.

Varaa aika

Motivaatio

Motivaatio valmennusta käytetään kaikkialla missä halutaan panostaa yksilölliseen ja tiimien hyvinvointiin ja tuottavuuteen.

Miten näitä tulisi johtaa, yksilöitä ja tiimejä, sekä yksilöitä tiimeissä. Motivaatiovalmennuksen kautta lisätään ratkaisukeskeistä ja tuottavaa vuorovaikutusta tiimin sisälle ja sidosryhmiin, sekä parannetaan työhyvinvointia ja työssä viihtyvyyttä omien oivalluksien kautta.

Yksilöllisen johtamisen tukena Reiss Motivaatioprofiili (RMP) on ainoa tieteellisesti hyväksytty kysely.

LUE LISÄÄ

Ura Coach

Outlplacement palvelut organisaatioille laajempina yksilön hyvinvointia tukevassa uracoching palveluissa - pyydä tarjous.

Uravalmennuksessa autan sinua perinteisten ja nykyaikaisten hakukanavien hakkeroinnissa oman toimialasi nykykeinoja hyödyntäen sekä löytämään omat vahvuutesi, sanoittamaan ne sekä kirkastamaan tavoitteesi, kannustaen ja ohjaten.

Tutustu myös Blogin ilmaisohjeisiin ja vinkkeihin.

LUE LISÄÄ

Life Coach

Yksilö valmennus eli Life Coaching sopii erityisesti elämän muutos- ja jumitilanteisiin. Silloin kun tuntuu omat voimat -, keinot eivät enää riitä tai on tavoite kuten opiskelu, taloudenhallinta, elämänlaadun parantaminen, tasapaino you name it!

Yrityspuolella vastaavasti yksilöcoachingista puhutaan InHouse Coachingina, jolloin tavoitteet määrittelevät työnantaja tai työnantaja ja työntekijä yhdessä.

LUE LISÄÄ

ASIAKKAIDEN SANOIN

BIRGITTA COACH

Tarkkasilmäistä tilannetajua ja kokonaisuuksien hahmottamista empaattisella otteella. Kuuntelen ja tuon oivalluttavia kysymyksiä ja haastan yli omien uskomusten. Onnistumiset perustuvat monipuoliseen kokemukseen liike - elämästä ja henkilöstöhallinon vuorovaikutuksellisista tehtävistä. Persoonalliseen tapaani tarttua asioihin, onnistumisiin siinä missä kipeisiin, sekä auttaa sitomaan nämä suunnitelmalliseksi toiminnaksi.

Ratkaisukeskeinen valmentaja, sparraaja työyhteisöjen ja esihenkilöiden, johdon valmentaja, executive coaching

Business Coach® InHouse Coach® RMP motivation team coach® LCAF sertifioitu Coach® Ura Coach

Vahva ja positiivinen usko ihmisiin, kehittymiseen ja siihen, että oikeilla otteilla huomioidut ihmiset ovat meidän aarteemme, niin yksityis- kuin työelämässäkin.

Cocahing otteeni on lempeä,  mutta jämäkästi eteenpäin vievä, jolloin tuloksia myös syntyy, yllättävän nopeasti. Aika ja tieto lisääntyy, on coaching  oltava oikea-aikaisia, tehokkaita ja hyödyksi organisaatiolle.

Autan myös Coaching taitojen kehittämisessä esihenkilöille, joten älä sivuuta mahdollisuuttasi!


Blogi